เรียนต่อ เนเธอร์แลนด์ ที่ Utrecht University

netherlands

957

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 75

BA in Celtic Languages and Culture

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€10,288.00 (฿ 386,014) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in English Language and Culture

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€10,288.00 (฿ 386,014) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in History

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€10,288.00 (฿ 386,014) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Literary Studies

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€10,288.00 (฿ 386,014) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Media and Culture

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€10,288.00 (฿ 386,014) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA/BSc in Liberal Arts and Sciences (University College Roosevelt)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€8,966.00 (฿ 336,411) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA/BSc in Liberal Arts and Sciences (University College Utrecht)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€12,431.00 (฿ 466,421) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Economics and Business Economics

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€10,288.00 (฿ 386,014) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Global Sustainability Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€13,686.00 (฿ 513,510) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Pharmaceutical Sciences (College of Pharmaceutical Sciences)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€22,737.00 (฿ 853,110) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Philosophy, Politics and Economics

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€12,431.00 (฿ 466,421) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

LLM in European Criminal Justice in a Global Context

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€17,078.00 (฿ 640,780) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้