มี 4 หลักสูตรปรัชญาระดับจากUtrecht University

netherlands

1550

13

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 75

BSc in Philosophy, Politics and Economics

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,345.00 (315,631 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Applied Ethics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,167.00 (512,271 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Linguistics

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,167.00 (512,271 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Philosophy

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,167.00 (512,271 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้