มี 3 หลักสูตรการเมืองระดับจากUtrecht University

netherlands

1098

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 75

BSc in Philosophy, Politics and Economics

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€12,431.00 (฿ 457,043) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA in History of Politics and Society

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€17,078.00 (฿ 627,897) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in European Governance

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€17,078.00 (฿ 627,897) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้