เรียนต่อ เนเธอร์แลนด์ ที่ Fontys University of Applied Sciences

netherlands

192

3

Bachelor in Dance (Theatre Dance and Choreography)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€10,140.00 (฿ 384,083) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Academy for Circus and Performance Art (ACaPA)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€9,830.00 (฿ 372,341) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Communication - International Communication Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€7,680.00 (฿ 290,903) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in International Lifestyle Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€7,680.00 (฿ 290,903) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration in International Business

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€7,680.00 (฿ 290,903) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration in Marketing Management - Digital Business Concepts

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€7,680.00 (฿ 290,903) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Music in Academy of Music and Performing Arts

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€9,830.00 (฿ 372,341) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Automotive Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€9,830.00 (฿ 372,341) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€9,830.00 (฿ 372,341) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Industrial Design Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€9,830.00 (฿ 372,341) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Industrial Engineering and Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€7,680.00 (฿ 290,903) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Information and Communication Technology and Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€9,830.00 (฿ 372,341) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้