มี 7 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับจากWageningen University and Research Centre

netherlands

1654

14

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 59

BSc in Environmental Sciences

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,700.00 (526,766 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Soil, Water, Atmosphere

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,700.00 (526,766 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Earth and Environment

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€18,700.00 (627,422 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Environmental Sciences

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€18,700.00 (627,422 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Forest and Nature Conservation

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€18,700.00 (627,422 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Nutrition and Health - Epidemiology and Public Health

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€18,700.00 (627,422 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Urban Environmental Management

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€18,700.00 (627,422 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้