เรียนต่อ เนเธอร์แลนด์ ที่ Webster University, Netherlands

netherlands

277

2

BA in Media Communications

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

€16,200.00 (฿ 607,837) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Business Administration (BS)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

€15,390.00 (฿ 577,445) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

International Relations (BA)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

€15,930.00 (฿ 597,706) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

International Relations (MA)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Management and Leadership (MA)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Management with Emphasis in International Business (BA)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

€15,390.00 (฿ 577,445) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Business Administration (MBA)

เข้าชม34ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Psychology (BA)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

€15,390.00 (฿ 577,445) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Psychology (BS)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

€15,390.00 (฿ 577,445) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Psychology (MA)

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 48 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้