เรียนต่อ เนเธอร์แลนด์ ที่ Maastricht School of Management

netherlands

110

Master in Management/MBA - Master of Business Administration

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Management/MBA - Master of Business Administration

เข้าชม17ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Management (MM)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2021

€16,000.00 (฿ 606,048) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MBA - Master of Business Administration

เข้าชม14ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2021

€32,500.00 (฿ 1,231,035) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc in Management and Engineering in Computer Aided Mechanical Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

€11,000.00 (฿ 416,658) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Management and Engineering in Production Systems

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

€11,000.00 (฿ 416,658) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Management and Engineering in Structural Engineering and Risk Management of Industrial Fac ...

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

€11,000.00 (฿ 416,658) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Management and Engineering in Water

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้