มี 7 หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีระดับจากDelft University of Technology

netherlands

2163

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 67

BSc in Nanobiology

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 EC, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,500.00 (483,257 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Engineering and Policy Analysis

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ECTS, 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€18,750.00 (624,902 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Management of Technology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ECTS, 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€18,750.00 (624,902 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Marine Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ECTS, 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€18,750.00 (624,902 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Nanobiology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ECTS, 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€18,750.00 (624,902 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Life Science and Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ECTS, 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€18,750.00 (624,902 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Technology, Policy and Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้