มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากLuleå University of Technology

sweden

124

Master Programme in Civil Engineering, with specialization in Mining and Geotechnical Engineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้