มี 1 หลักสูตรไบเบิ้ลศึกษา (คริสเตียน)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Gothenburg

sweden

1791

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

Master of Theology in Biblical Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้