มี 1 หลักสูตรตรรกวิทยา (ปรัชญา)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Gothenburg

sweden

1670

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 186

Master Programme in Logic

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้