มี 1 หลักสูตรปรัชญายุคคลาสสิคระดับจากUniversity of Gothenburg

sweden

1435

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 186

Master Programme in Ancient and Medieval Philosophy and Classical Philology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้