มี 1 หลักสูตรเคมีทฤษฎีระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUppsala University

sweden

2274

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 87

Master of Science in Chemistry - Theoretical Chemistry

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้