มี 27 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากLund University

sweden

6975

26

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 96

Bachelor of Science in International Business

เข้าชม150ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK100,000.00 (319,410 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Human Rights Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Service Studies

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Licentiate Degree in Business Administration

เข้าชม50ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Licentiate Degree in Service Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Laws in International Human Rights Law

เข้าชม78ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK130,000.00 (415,233 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in International Strategic Management

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

SEK120,000.00 (383,292 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Logistics and Supply Chain Management

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK145,000.00 (463,145 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Management

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

SEK130,000.00 (415,233 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Managing People, Knowledge and Change

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

SEK120,000.00 (383,292 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Welfare Policies and Management

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK100,000.00 (319,410 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้