มี 1 หลักสูตรปรัชญาเฉพาะภูมิภาค /วัฒนธรรมระดับจากLund University

sweden

6969

24

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 96

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Cultural History of Eastern and Central Europe

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้