มี 1 หลักสูตรชีววิทยาระดับเซลล์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากKarolinska Institutet

sweden

1134

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 41

PhD - Doctor of Philosophy in Cell Biology and Genetics

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้