มี 12 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากKTH Royal Institute of Technology

sweden

1452

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

Licentiate of Engineering in Business studies

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Licentiate of Engineering in Industrial Economics and Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Licentiate of Engineering in Transport Science

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Entrepreneurship and Innovation Management

เข้าชม65ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

SEK155,000.00 (495,086 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in ICT Innovation KTH

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

SEK155,000.00 (495,086 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Industrial Management

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

SEK155,000.00 (495,086 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Production Engineering and Management

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

SEK155,000.00 (495,086 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Railway Engineering

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

SEK155,000.00 (495,086 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master's Programme in Innovative Sustainable Energy Engineering - Double Degree

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

SEK155,000.00 (495,086 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Business studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Industrial Economics and Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Transport Science

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้