มี 12 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากUniversity of Hartford - Undergraduate Admissions

8014

121

Bachelor of Arts in Biology

เข้าชม16ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,285,976 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Chemistry

เข้าชม11ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,285,976 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Mathematics

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,285,976 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Physics

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,285,976 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biology

เข้าชม18ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,285,976 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemistry

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,285,976 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemistry-Biology

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,285,976 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Engineering - Interdisciplinary Engineering Studies

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,285,976 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Mathematics

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,285,976 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Physics

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,285,976 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Combined Bachelor of Science in Health Science and Doctor of Physical Therapy

เข้าชม18ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 121 credits for Bachelor of Science and Doctor of Physical Therapy - 3-year

เริ่มวันที่ - 23 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Combined Bachelor of Science in Health Sciences/Master of Science in Prosthetics and Orthotics (c ...

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มวันที่ - 23 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้