มี วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดสอนที่ University of Hartford - Undergraduate Admissions Connecticut 13 คอร์ส

University of Hartford - Undergraduate Admissions

University of Hartford - Undergraduate Admissions

สหรัฐอเมริกา

เข้าชม11772ครั้ง

Bachelor of Arts in Biology

เข้าชม16ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 29 สิงหาคม 2017, 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,336,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Arts in Chemistry

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 29 สิงหาคม 2017, 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,336,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Arts in Mathematics

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 29 สิงหาคม 2017, 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,336,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Arts in Physics

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 29 สิงหาคม 2017, 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,336,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Science in Biology

เข้าชม18ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 29 สิงหาคม 2017, 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,336,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Science in Chemistry

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 29 สิงหาคม 2017, 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,336,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Science in Chemistry-Biology

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 29 สิงหาคม 2017, 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,336,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Science in Engineering - Interdisciplinary Engineering Studies

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 29 สิงหาคม 2017, 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,336,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Science in Mathematics

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 29 สิงหาคม 2017, 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,336,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Science in Mechanical Engineering - Energy and Sustainability Concentration

เข้าชม20ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 29 สิงหาคม 2017, 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,336,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Bachelor of Science in Physics

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 29 สิงหาคม 2017, 23 มกราคม 2018

US$38,910.00 (1,336,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Combined Bachelor of Science in Health Science and Doctor of Physical Therapy

เข้าชม16ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 121 credits for Bachelor of Science and Doctor of Physical Therapy - 3-year

เริ่มวันที่ - 29 สิงหาคม 2017, 23 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้