ทั้งหมดที่ Henley Business School อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

117

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Business Informatics, Systems and Accounting PhD Opportunities

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Technology Consulting MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£20,000.00 (฿ 776,544) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Business and Strategy PhD Opportunities

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Management & Digital Business – Big Data in Business

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,450.00 (฿ 716,362) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Management (Leadership, Organisations and Behaviour) PhD Opportunities

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Management (Marketing & Reputation) PhD Opportunities

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc Accounting and Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£24,300.00 (฿ 943,501) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc Accounting and Financial Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£22,500.00 (฿ 873,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc Accounting and International Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£22,500.00 (฿ 873,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc Entrepreneurship (Creative Industries)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£22,050.00 (฿ 856,140) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc Entrepreneurship (Financing)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£22,050.00 (฿ 856,140) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc Entrepreneurship (Leadership)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£22,050.00 (฿ 856,140) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้