ทั้งหมดที่ Henley Business School อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

151

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting and Finance MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£23,750.00 (909,991 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Financial Management MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£21,950.00 (841,023 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and International Management MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£21,950.00 (841,023 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business Informatics, Systems and Accounting (BISA) PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business Technology Consulting MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£19,500.00 (747,150 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Entrepreneurship (Creative Industries) MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£21,500.00 (823,781 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Entrepreneurship (Financing) MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£21,500.00 (823,781 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Entrepreneurship (Leadership) MSc

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£21,500.00 (823,781 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Informatics MRes

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£18,000.00 (689,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Information Management & Digital Business - Big Data in Business MSc

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£18,000.00 (689,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Information Management & Digital Business - Digital Innovation MSc

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£18,000.00 (689,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Information Management & Digital Business – Digital Health and Data Analytics MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£17,500.00 (670,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้