เรียนต่อ สิงคโปร์ ที่ Singapore Institute of Management (SIM)

singapore

2231

8

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Communication and Economics)

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 31 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

8 June 2021, 9 June 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Communication and International Trade)

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Communication and Psychology)

เข้าชม54ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Communication and Sociology)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Communication)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Economics and International Trade)

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Economics and Psychology)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Economics and Sociology)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Economics)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) Events Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

12 June 2021

SG$8,667.00 (฿ 203,059) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Sustainable Events Management

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Marketing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

12 June 2021

SG$8,667.00 (฿ 203,059) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้