มี 2 หลักสูตรทักษะ / การบริหารสำนักงานระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSingapore Institute of Management (SIM)

singapore

2051

9

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (Business Administration)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 26 พฤษภาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 October 2019

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Business Administration) and Bachelor of Arts (Sociology)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 26 พฤษภาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 October 2019

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้