มี 51 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากSingapore Institute of Management (SIM)

singapore

2034

7

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Honours) in Retail Marketing

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Sports Studies and Marketing

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Sustainable Events Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (International Trade and Psychology)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 26 พฤษภาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (International Trade)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 26 พฤษภาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Accountancy)

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - FULL PROGRAMME (24 MODULES): 3 YEARS; ADVANCED 1 (16 MODULES): 2 YEARS; ADVANCED 2 (12 MODULES): 1.5 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Economics and Finance)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - FULL PROGRAMME (24 MODULES): 3 YEARS; ADVANCED 1 (17 TO 20 MODULES): 2.5 YEARS; ADVANCED 2 (12 TO 16 MODULES): 1.5 – 2 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Event Management) (Top-up)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (International Business)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - FULL PROGRAMME (24 MODULES): 3 YEARS; ADVANCED 1 (16 MODULES): 2 YEARS; ADVANCED 2 (12 MODULES): 1.5 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Logistics and Supply Chain Management)

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - FULL PROGRAMME (24 MODULES): 3 YEARS; ADVANCED 1 (16 MODULES): 2 YEARS; ADVANCED 2 (12 MODULES): 1.5 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Management)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - FULL PROGRAMME (24 MODULES): 3 YEARS; ADVANCED 1 (16 MODULES): 2 YEARS; ADVANCED 2 (12 MODULES): 1.5 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Marketing)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - FULL PROGRAMME (24 MODULES): 3 YEARS; ADVANCED 1 (16 MODULES): 2 YEARS; ADVANCED 2 (12 MODULES): 1.5 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้