เรียนต่อ อเมริกา ที่ INTO Colorado State University

usa

88

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Academic English

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 เทอม

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

US$4,690.00 (฿ 146,246) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Pathway in Applied Statistics

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

US$18,200.00 (฿ 567,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Pathway in Chemical Engineering

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Pathway in Civil Engineering - Structural Engineering

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021

US$31,600.00 (฿ 985,367) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Pathway in Civil Engineering - Water Resources

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021

US$31,600.00 (฿ 985,367) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Pathway in Computer Engineering - Computer Architecture/Embedded System

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021

US$31,600.00 (฿ 985,367) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Pathway in Computer Engineering - Computer Engineering

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021

US$31,600.00 (฿ 985,367) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Pathway in Computer Engineering - High Performance Computing

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021

US$31,600.00 (฿ 985,367) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Pathway in Computer Engineering or Electrical Engineering - Robotics: Vision

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021

US$31,600.00 (฿ 985,367) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Pathway in Computer Engineering or Electrical Engineering Additional Areas of Study

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021

US$31,600.00 (฿ 985,367) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Pathway in Computer Information Systems

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021

US$31,600.00 (฿ 985,367) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Pathway in Computer Science

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021

US$31,600.00 (฿ 985,367) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้