มี 9 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากCentral Connecticut State University

usa

44

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.A. in Geography with Specialization in Geographic Information Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 TO 130 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$23,988.00 (731,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Computer Engineering Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 TO 130 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$23,988.00 (731,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Computer Science (Alternative Program)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 TO 130 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$23,988.00 (731,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Management Information Systems

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 TO 130 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$23,988.00 (731,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Networking Information Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 TO 130 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$23,988.00 (731,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Computer Information Technology, M.S.

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,144.00 (766,633 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Data Mining, M.S.

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 31 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,144.00 (766,633 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Mathematics with Specialization in Computer Science, M.A.

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30-31 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,144.00 (766,633 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Software Engineering, M.S.

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,144.00 (766,633 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้