เรียนต่อ อเมริกา ที่ Dakota State University

usa

144

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate of Arts in General Studies

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Business Management

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$11,812.00 (฿ 367,654) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Health Information Technology

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$11,812.00 (฿ 367,654) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Network and Security Administration

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$11,812.00 (฿ 367,654) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Respiratory Care

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$11,812.00 (฿ 367,654) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science in Software Development

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$11,812.00 (฿ 367,654) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Web Development

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$11,812.00 (฿ 367,654) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$11,812.00 (฿ 367,654) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business Administration (BBA) in Business Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 120 SEMESTER HOURS OF CREDIT

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$11,812.00 (฿ 367,654) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business Administration (BBA) in Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 120 SEMESTER HOURS OF CREDIT

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$11,812.00 (฿ 367,654) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration (BBA) in Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 120 SEMESTER HOURS OF CREDIT

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$11,812.00 (฿ 367,654) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business Administration (BBA) in Marketing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 120 SEMESTER HOURS OF CREDIT

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$11,812.00 (฿ 367,654) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้