เรียนต่อ สิงคโปร์ ที่ Republic Polytechnic

singapore

226

3

Bachelor of Biomedical Science(Molecular Life Science Majors Only)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Biomedical Science(Selected Majors Only)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Electrical and Electronic Engineering (HONS)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Exercise and Sport Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Health Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Marine Science

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Mechanical Engineering (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Mechatronics Engineering (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Public Health and Health Promotion

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Common Engineering Programme

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

SG$26,919.00 (฿ 650,484) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Aerospace Avionics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

SG$26,919.00 (฿ 650,484) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Aerospace Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

SG$26,919.00 (฿ 650,484) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้