มี 13 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากUniversity of Malaya

null

7854

161

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Dance

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Malay Arts

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Music

เข้าชม53ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Art and Social Science

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - WITHIN 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM30,963.00 (233,418 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Art (Visual Arts)

เข้าชม46ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 3 SEMESTERS AND MAXIMUM OF 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (Malaysian History)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 2 OR 3 SEMESTERS; MAXIMUM 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM25,455.00 (191,895 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education (Visual Arts Education)

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 45 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM42,300.00 (318,883 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Instructional Technology (Instructional Design)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 2 OR 3 SEMESTERS AND MAXIMUM OF 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM40,357.50 (304,239 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Performing Arts (Drama)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 2 OR 3 SEMESTERS AND MAXIMUM OF 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Performing Arts (Music)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 2 OR 3 SEMESTERS AND MAXIMUM OF 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Arts) By Research

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM53,450.00 (402,938 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Drama

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UM เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของมาเลเซียที่อยู่ในระดับท็อป 100 ของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 1% ของโลก

  • อันดับ 70 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2020 โดย QS
  • มีหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับโลกให้เลือกเรียนมากกว่า 200 หลักสูตร
  • ศิษย์เก่าของ UM ประกอบด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย
  • 32 หลักสูตรในระดับท็อป 200 ในการจัดอันดับโลกรายสาขาวิชาโดย QS