มี 20 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversity of Malaya

null

7938

165

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Biomedical Engineering

เข้าชม40ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Chemical Engineering

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Civil Engineering

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Mechanical Engineering

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MAXIMUM 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM61,340.00 (460,412 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Biomedical Engineering

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM63,040.00 (473,172 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education (Measurement and Evaluation)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 45 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM42,300.00 (317,500 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering Science Dissertation

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM45,130.00 (338,741 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Industrial Electronic and Control Engineering

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM63,040.00 (473,172 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Mathematics Education with Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 42 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM27,240.00 (204,461 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Mechanical Engineering

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM63,040.00 (473,172 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (M.Phil)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 2 SEMESTERS AND MAXIMUM OF 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UM เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของมาเลเซียที่อยู่ในระดับท็อป 100 ของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 1% ของโลก

  • อันดับ 70 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2020 โดย QS
  • มีหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับโลกให้เลือกเรียนมากกว่า 200 หลักสูตร
  • ศิษย์เก่าของ UM ประกอบด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย
  • 32 หลักสูตรในระดับท็อป 200 ในการจัดอันดับโลกรายสาขาวิชาโดย QS