มี 52 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Malaya

null

7938

165

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Counselling

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Dental Surgery

เข้าชม98ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

เข้าชม126ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing Science

เข้าชม82ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biohealth Science

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Dental Public Health (DrDPH)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM152,500.00 (1,144,650 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Medicine (MD) - By Research

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM63,435.00 (476,137 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Dentistry

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM75,860.00 (569,398 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine By Research

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - WITHIN 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM64,515.00 (484,243 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Public Health (DrPH) - By Mixed Mode

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM69,250.00 (519,784 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Anaesthesiology (MAnaes)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Clinical Dentistry (Child Dental Health)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM61,743.00 (463,437 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UM เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของมาเลเซียที่อยู่ในระดับท็อป 100 ของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 1% ของโลก

  • อันดับ 70 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2020 โดย QS
  • มีหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับโลกให้เลือกเรียนมากกว่า 200 หลักสูตร
  • ศิษย์เก่าของ UM ประกอบด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย
  • 32 หลักสูตรในระดับท็อป 200 ในการจัดอันดับโลกรายสาขาวิชาโดย QS