มี 6 หลักสูตรฟิสิกส์ระดับจากUniversity of Malaya

malaysia

7959

165

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Science in Physics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) - Physics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MAXIMUM 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM39,810.00 (298,810 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Medical Physics (MMedPhysics) - By Coursework

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 40 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM23,435.00 (175,901 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (Applied Physics)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 SEMESTERS (MINIMUM); 8 SEMESTERS (MAXIMUM)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM26,652.00 (200,047 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Physics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 SEMESTERS (MINIMUM); 8 SEMESTERS (MAXIMUM)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM32,065.00 (240,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Photonics) By Research

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM71,090.00 (533,594 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UM เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของมาเลเซียที่อยู่ในระดับท็อป 100 ของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 1% ของโลก

  • อันดับ 70 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2020 โดย QS
  • มีหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับโลกให้เลือกเรียนมากกว่า 200 หลักสูตร
  • ศิษย์เก่าของ UM ประกอบด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย
  • 32 หลักสูตรในระดับท็อป 200 ในการจัดอันดับโลกรายสาขาวิชาโดย QS