มี 52 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Malaya

malaysia

8346

173

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Counselling

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

เข้าชม130ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing Science

เข้าชม83ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biohealth Science

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Dental Public Health (DrDPH)

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM152,500.00 (1,142,713 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Medicine (MD) - By Research

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กันยายน 2020

RM63,435.00 (475,331 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Dentistry

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, มีนาคม 2020, กันยายน 2020

RM75,860.00 (568,434 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine By Research

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - WITHIN 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กันยายน 2020

RM64,515.00 (483,424 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Public Health (DrPH) - By Mixed Mode

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM69,250.00 (518,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Anaesthesiology (MAnaes)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Clinical Dentistry (Child Dental Health)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM61,743.00 (462,653 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Clinical Dentistry (Oral and Maxillofacial Surgery)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM61,743.00 (462,653 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Malaya เป็นมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซียที่อยู่ในระดับท็อป 100 ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS

  • มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดอันดับ 1 ของประเทศมาเลเซีย
  • มีพันธมิตรระดับนานาชาติมากกว่า 700 ราย
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยการวิจัยระดับชั้นนำของโลก
  • มีความร่วมมือกับเจ้าของรางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียง