มี 11 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ระดับจากUniversity of Malaya

malaysia

6690

120

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Dental Surgery

เข้าชม109ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Dentistry

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM75,860.00 (฿ 559,824) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Clinical Dentistry (Child Dental Health)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM61,743.00 (฿ 455,645) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Clinical Dentistry (Periodontology)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM61,743.00 (฿ 455,645) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Clinical Dentistry (Restorative Dentistry in Conservative Dentistry)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM61,743.00 (฿ 455,645) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Clinical Dentistry (Restorative Dentistry in Prosthetic Dentistry)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM61,743.00 (฿ 455,645) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Community Oral Health (MCOH)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 43

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM72,405.00 (฿ 534,327) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Dental Science (MDSc)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM PERIOD OF TWO 2 SEMESTERS AND A MAXIMUM PERIOD OF EIGHT 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM44,615.00 (฿ 329,245) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Orthodontics

เข้าชม126ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 2 OR 3 SEMESTERS; MAXIMUM 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Dental Public Health (DrDPH)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM152,500.00 (฿ 1,125,404) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Clinical Dentistry (Oral Medicine and Oral Pathology)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM61,743.00 (฿ 455,645) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UM เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของมาเลเซียที่อยู่ในระดับท็อป 100 ของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 1% ของโลก

  • อันดับ 70 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2020 โดย QS
  • มีหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับโลกให้เลือกเรียนมากกว่า 200 หลักสูตร
  • ศิษย์เก่าของ UM ประกอบด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย
  • 32 หลักสูตรในระดับท็อป 200 ในการจัดอันดับโลกรายสาขาวิชาโดย QS