มี 9 หลักสูตรภาษาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Malaya

malaysia

6996

127

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Doctor of Philosophy (PhD) in Malay Studies

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM35,365.00 (256,863 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arabic Language Education

เข้าชม59ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 42 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM27,015.00 (196,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts (Malaysian History)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 2 OR 3 SEMESTERS; MAXIMUM 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM25,455.00 (184,885 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of English Language Studies

เข้าชม48ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 SEMESTERS (MINIMUM); 8 SEMESTERS (MAXIMUM)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM40,170.00 (291,763 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Malay Studies by Coursework

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - WITHIN 3 SEMESTERS TO 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM27,040.00 (196,397 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Malay Studies by Dissertation

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - WITHIN 2 SEMESTER TO 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM22,545.00 (163,749 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Shariah

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MAXIMUM OF 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM22,565.00 (163,894 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Usuluddin

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MAXIMUM OF 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM22,565.00 (163,894 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Educational in English as a Second Language

เข้าชม43ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 42 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM27,015.00 (196,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UM เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของมาเลเซียที่อยู่ในระดับท็อป 100 ของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 1% ของโลก

  • อันดับ 70 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2020 โดย QS
  • มีหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับโลกให้เลือกเรียนมากกว่า 200 หลักสูตร
  • ศิษย์เก่าของ UM ประกอบด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย
  • 32 หลักสูตรในระดับท็อป 200 ในการจัดอันดับโลกรายสาขาวิชาโดย QS