ทั้งหมดที่ Raffles University มาเลเซีย

null

360

6

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Accountancy (Honours)

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

RM20,625.00 (154,547 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Honours)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

RM25,666.66 (192,325 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Fashion Design (Honours)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

RM35,016.66 (262,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Graphic Design (Honours)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

RM35,016.66 (262,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Interior Design (Honours)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Multimedia Design (Honours)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

RM35,016.66 (262,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Psychology (Honours)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

RM25,666.66 (192,325 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Supply Chain Management (Honours)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

RM25,666.66 (192,325 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Business Studies

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

RM22,000.00 (164,850 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Interior Design

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS 4 MONTHS

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Visual Communication

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

RM27,775.00 (208,124 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Foundation in Business

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

RM27,500.00 (206,063 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้