มี 1 หลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายในระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากRaffles University

malaysia

499

9

Diploma in Interior Design

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS 4 MONTHS

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Raffles University Iskandar ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะที่เป็นสมาชิกของสมาคม Association Commonwealth Universities (ACU)

  • มหาวิทยาลัยมีอัตราส่วนของคณาจารย์ต่อนักศึกษาอยู่ที่ 1:11
  • หลักสูตรต่างๆได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ
  • มีหอพักที่ปลอดภัย,สะดวก และมีอุปกรณ์ต่างๆครบครัน
  • มีอัตราการจ้างงาน 100 % และ 5% ของบัณฑิตมีธุรกิจเป็นของตัวเอง