มี 2 หลักสูตรสื่อระดับจากRaffles University

malaysia

499

9

Bachelor of Multimedia Design (Honours)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

RM35,016.66 (256,045 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Visual Communication

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

RM27,775.00 (203,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Raffles University Iskandar ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะที่เป็นสมาชิกของสมาคม Association Commonwealth Universities (ACU)

  • มหาวิทยาลัยมีอัตราส่วนของคณาจารย์ต่อนักศึกษาอยู่ที่ 1:11
  • หลักสูตรต่างๆได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ
  • มีหอพักที่ปลอดภัย,สะดวก และมีอุปกรณ์ต่างๆครบครัน
  • มีอัตราการจ้างงาน 100 % และ 5% ของบัณฑิตมีธุรกิจเป็นของตัวเอง