มี 3 หลักสูตรศิลปะการปรุงอาหาร: ยุคคลาสสิค/สมัยใหม่ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากLe Cordon Bleu New Zealand

newzealand

131

Basic Cuisine Certificate (NZQF Level 2)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 5 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Intermediate Cuisine Certificate (NZQF Level 3)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 6 เมษายน 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 5 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Superior Cuisine Certificate (NZQF Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 13 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้