มี 22 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากAston University, Birmingham

12905

233

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Applied Chemistry BSc (Hons)

เข้าชม19ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£19,000.00 (832,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Physics BSc (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£19,000.00 (832,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Physics MPhys

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£19,000.00 (832,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemistry BSc

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 17 กันยายน 2018

£17,550.00 (768,694 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biological Sciences BSc (Hons)

เข้าชม17ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£17,550.00 (768,694 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biological Sciences MBiol

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£17,550.00 (768,694 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biomedical Science BSc (Hons)

เข้าชม11ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£17,550.00 (768,694 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biomedical Sciences MSc

เข้าชม89ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ กันยายน 2018

£17,200.00 (753,363 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business and Mathematics BSc (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£16,000.00 (700,803 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Chemistry BSc (Hons)

เข้าชม10ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£17,200.00 (753,363 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Chemistry with Biotechnology BSc (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£19,000.00 (832,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Cognitive Neuroscience MSc

เข้าชม50ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ กันยายน 2018

£17,200.00 (753,363 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้