ทั้งหมดที่ Birkbeck, University of London อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

870

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting and Financial Management MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£18,420.00 (754,859 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Management BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£14,000.00 (573,726 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Management with Finance BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£14,000.00 (573,726 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£14,000.00 (573,726 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting with Finance BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£14,000.00 (573,726 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Computing Technologies MSc

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£15,720.00 (644,212 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Analytical Bioscience MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£15,720.00 (644,212 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Analytical Bioscience PGDip

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£10,480.00 (429,475 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Analytical Chemistry MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£15,720.00 (644,212 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Analytical Chemistry PGDip

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£10,480.00 (429,475 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ancient History and Archaeology BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£14,000.00 (573,726 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ancient History and Archaeology with Foundation Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£14,000.00 (573,726 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้