เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ University of Bolton

uk

155

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accountancy and Financial Management MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accountancy BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£12,450.00 (฿ 537,022) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accountancy with foundation year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£11,650.00 (฿ 502,515) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AdvDip(CPD) Teaching and Supporting Learning in Higher and Professional Education (HE7)

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 15 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Animation and Illustration BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£12,450.00 (฿ 537,022) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Animation and Illustration with foundation year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£11,650.00 (฿ 502,515) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Art and Design with foundation year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£11,650.00 (฿ 502,515) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Automotive Performance Engineering (Motorsport) BEng (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£12,450.00 (฿ 537,022) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Automotive Performance Engineering (Motorsport) with foundation year BEng (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£11,650.00 (฿ 502,515) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biomedical Engineering BEng (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£12,450.00 (฿ 537,022) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biomedical Engineering with foundation year BEng (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£11,650.00 (฿ 502,515) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Management (Enterprise) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£12,450.00 (฿ 537,022) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้