เรียนต่อ ฮ่องกง ที่ City University of Hong Kong

hongkong

1231

13

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 126

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts and Science in New Media

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$140,000.00 (฿ 575,442) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Chinese and History

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$140,000.00 (฿ 575,442) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Creative Media

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$140,000.00 (฿ 575,442) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Digital Television and Broadcasting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$140,000.00 (฿ 575,442) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in English

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$140,000.00 (฿ 575,442) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Linguistics and Language Applications

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

HK$140,000.00 (฿ 575,442) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Media and Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$140,000.00 (฿ 575,442) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Translation and Interpretation

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

HK$140,000.00 (฿ 575,442) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Administration in Accountancy

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

HK$140,000.00 (฿ 575,442) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Administration in Business Analysis

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

HK$140,000.00 (฿ 575,442) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Administration in Business Economics

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

HK$140,000.00 (฿ 575,442) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้