มี 2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ระดับจากCity University of Hong Kong

hongkong

2302

30

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 126

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Veterinary Medicine

เข้าชม58ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

HK$140,000.00 (542,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Veterinary Medicine

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - STUDENTS WHO ALREADY HOLD A MASTER’S DEGREE NORMALLY TAKE 3 YEARS / 4 YEARS; AND STUDENTS WITH A BACHELOR’S DEGREE BUT WITHOUT A MASTER’S DEGREE USUALLY TAKE 4 YEARS.

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้