มี 2 หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงินระดับจากCity University of Hong Kong

hongkong

1575

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 126

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Science in Financial Engineering

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR, MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2020

HK$263,700.00 (1,111,074 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc Financial Mathematics and Statistics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR (2-3 SEMESTERS), MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

HK$156,600.00 (659,818 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้