มี 5 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากCity University of Hong Kong

hongkong

1205

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 126

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science in Computational Finance and Financial Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

HK$140,000.00 (฿ 564,158) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Data Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

HK$140,000.00 (฿ 564,158) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Biomedical Engineering (MSBME)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NORMAL STUDY PERIOD: 2 YEARS (4 SEMESTERS), MAXIMUM STUDY PERIOD: 5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

HK$141,300.00 (฿ 569,397) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Data Science

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR, MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2021

HK$253,500.00 (฿ 1,021,529) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Quantitative Analysis for Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR, MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2021

HK$177,000.00 (฿ 713,257) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้