มี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป / รวมสาขา)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากCity University of Hong Kong

hongkong

1584

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 126

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Science in Biomedical Engineering (MSBME)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NORMAL STUDY PERIOD: 2 YEARS (4 SEMESTERS), MAXIMUM STUDY PERIOD: 5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2020

HK$141,300.00 (595,353 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Data Science

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR, MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

HK$253,500.00 (1,068,097 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Quantitative Analysis for Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR, MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

HK$177,000.00 (745,772 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้