เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Royal Central School of Speech and Drama, University of London

uk

103

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Acting (CDT), BA

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2021

£22,484.00 (฿ 980,334) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acting (Musical Theatre), BA

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2021

£22,484.00 (฿ 980,334) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acting - Classical, MA

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

£23,984.00 (฿ 1,045,736) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acting - Contemporary, MA

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

£23,984.00 (฿ 1,045,736) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acting BA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

£23,383.00 (฿ 1,019,532) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acting for Screen, MA

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

£20,774.00 (฿ 905,775) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Actor Training and Coaching MA

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

£19,033.00 (฿ 829,865) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Actor Training and Coaching MFA

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

£19,033.00 (฿ 829,865) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Theatre Practice, MA

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

£19,853.00 (฿ 865,619) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Theatre Practice, MFA

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

£19,853.00 (฿ 865,619) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Theatre, MA

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

£18,221.00 (฿ 794,461) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Costume Construction BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้