มี 2 หลักสูตรนานาชาติศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากHong Kong Baptist University

hongkong

968

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (PhD) in Government and International Studies (GIS)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 36 - 48 MONTHS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (MPhil) in Government and International Studies (GIS)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้