มี 2 หลักสูตรการแพทย์จีนระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากHong Kong Baptist University

hongkong

1007

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

HK$120,000.00 (511,188 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Pharmacy (Hons) in Chinese Medicine

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

HK$120,000.00 (511,188 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้