มี 5 หลักสูตรสื่อศึกษาระดับจากHong Kong Baptist University

hongkong

843

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Arts in Film, Television and Digital Media Studies

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

3 July 2020

HK$68,500.00 (280,590 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science in Creative Digital Media Design

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

3 July 2020

HK$68,500.00 (280,590 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) in Creative Writing for Film, Television and New Media

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

HK$85,140.00 (348,750 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Social Sciences (Honours) in Media and Social Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

HK$85,140.00 (348,750 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Social Sciences (MSocSc) in Media Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020

HK$145,000.00 (593,949 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้