มี 1 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากHong Kong Baptist University

hongkong

865

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Science (MSc) in Environmental and Public Health Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 May 2020

HK$109,000.00 (449,036 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้